Informatie bij overlijden

Wat te doen bij overlijden :
  • De huisarts, of huisartsenpost bellen voor vaststellen van het overlijden.
  • In een verzorgingshuis of ziekenhuis wordt dat door het personeel geregeld.
  • Een uitvaartondernemer bellen, waar of de overledene ook verzekerd is u bent daar geheel vrij in al staat er wel eens een naam of telefoonnummer op de polis u bent niet verplicht deze te bellen.
  • indien mogelijk het trouwboekje klaar leggen
  • kleding voor de overledene  opzoeken
  • nadenken of het begraven of cremeren wordt
  • nadenken waar u wilt dat de overledene wordt opgebaard,in ons rouw-centrum, elders , of in het crematorium , of blijft de overledene thuis alles is mogelijk bij ons.
  • Wilt u helpen met de laatste verzorging , of laat u dat aan ons over?
  • Hoe wilt u, of wilde  de overledene zijn of haar uitvaart ? 


Uitvaartverzekeringen :

Waar of u ook verzekerd bent wij kunnen iedere polis aanvaarden, u bent zelf ten allertijde vrij om welke uitvaart- ondernemer dan ook te bellen.


Begraven of Cremeren :

Bij een overlijden kunt u kiezen uit begraven of cremeren
Bij begraven heeft u de volgende mogelijkheden:
- Een algemeengraf

  Bij een algemeengraf gaat u met een vreemd persoon in één graf, dit graf huurt u voor 10 of soms voor 20 jaar.
- Een huurgraf

  Bij een huurgraf heeft u de mogelijkheid om met nog een familielid in één graf te gaan, de huur is voor 20 jaar

  en kan verlengd worden. Hierbij kunnen ook eventueel twee urnen bij of in geplaatst worden.
- Een eigen koopgraf, (dit is helaas niet in iedere gemeente mogelijk houd u hier rekening mee.)

  Bij een koopgraf koopt u de grond dit is per gemeente verschillend u kunt namelijk niet overal een graf kopen.

 


Bij cremeren wordt de as van de overledene in een asbus bewaard, en blijft de asbus vier weken in het crematorium daarna wordt de as vrijgegeven en mag u beslissen wat er mee gaat gebeuren.

 

U kunt beslissen uit:

-Uitstrooien op het strooiveld van een crematorium met of zonder hierbij aanwezig te zijn
-Uitstrooien per schip op zee
-Uitstrooien per vliegtuig over zee
-Bijzetten in een urnen graf
-Bijzetten in een familiegraf
-Bijzetten in het columbarium van een crematorium voor minimaal vijf jaar daarna kunt u het verlengen.
-Ook kunt u de as thuis bewaren in een urn.

Voor grafstenen en urnen kunt u ook bij ons terecht wij komen graag bij u langs of gaan met u naar de steenhouwerij toe.

Wij regelen het geheel naar uw wens of volgens de laatste wens van de overledene.